Tag Archives: นอนกรน

แก้นอนกรนจากในชีวิตประจำวันของเราเองก่อน

4

การที่สามีภรรยามีเซ็กส์กันก่อนนอนจะช่วยแก้นอนกรนได้ เพราะทำงานเหนื่อยกลับมาทั้งคู่ เมื่อจัดแจ้งเรื่องส่วนตัวเสร็จแล้ว ควรปล่อยเวลาและสร้างบรรยากาศโรแมนติกในห้องนอน ด้วยการพูดคุยหยอกล้อ หรือนอนซบอก เล่นปู่ไต่ ก่อนจะใช้เวลาที่เหลือหลังจากนั้นมีเซ็กส์ เรียกได้ว่า เพลียหลังมีเซ็กส์เมื่อเสร็จพับหลับไปด้วยกัน และจะช่วยให้การนอนกรนของสามีดีขึ้น เมื่อได้นอนข้างภรรยา

หรือจะเป็นการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้านอนจะทำให้เกิดการนอนกรนไม่รู้เรื่อง เพราะหากดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากเกินจะออกฤทธิ์เป็นสารกดประสาททันที และจะทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวมาก ซึ่งทำให้กล้ามเนื้อในลำคอมีโอกาสเกิดการอุดตันช่องทางเดินหายใจส่วนบน เป็นสาเหตุให้เกิดการกรนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม หรือหากสามีอยากดื่มเพื่อการผ่อนคลาย ก็ควรจะดื่มในปริมาณที่พอเหมาะ และเพื่อตัดปัญหาการนอนกรน งดปาร์ตี้ดึกๆ ดื่นๆ ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดก่อนเข้านอนอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เพื่อภรรยาจะได้นอนสงบๆ และแก้นอนกรนได้ด้วย

สำหรับมื้ออาหารเย็นไม่จัดอาหารเย็นให้เป็นมื้อหนักของสามีจนเกินไป และต้องปรับเรื่องการกินแล้วเข้านอนเลย หรือการแอบมาค้นของในตู้เย็นกินก่อนนอนอีก เพราะเมื่อรับประทานอาหารเข้าไปเยอะๆ ร่างกายจำเป็นต้องใช้เวลาในการย่อยอาหารหลายชั่วโมง หากกินแล้วเข้านอนเลย ในท้องยังคงมีอาหารค้างอยู่ ทำให้เกิดแรงดันจากกระเพราะอาหารไปยังกะบังลม เมื่อกะบังลมได้รับแรงดันนี้ก็จะส่งผลไปยังช่องทางเดินหายใจส่วนบน ทำให้การหายใจติดขัด ซึ่งนั้นแหละเป็นสาเหตุของการที่สามีเรานอนกรน! เพราะฉะนั้น เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ควรผ่อนคลายหรือใช้เวลาว่างทำอย่างอื่นอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เพื่อรอให้อาหารในกระเพาะย่อยก่อนที่จะเข้านอน จะได้ไม่กรนนะ

การแก้นอนกรน ของ www.nksleepcare.com จึงสามารถเริ่มต้นได้จากชีวิตประจำวันก่อน เพราะในแต่ละวันของเรานั้นก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดการนอนกรนนั้่นเอง ไม่ยากเลยใช่มั้ยละตามนั้นเลยละจ๊ะ