ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อรถมือสองอยุธยา

 

เมื่อซื้อรถมือสองอยุธยาสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่คุณจะถูกเรียกเก็บ การซื้อรถใหม่จะส่งผลให้มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมมากมายที่คุณอาจไม่ทราบ แต่จะถูกบังคับให้จ่ายในที่สุด อย่างไรก็ตามการซื้อรถมือสองอยุธยานั้นฉลาดกว่ามากเพราะคุณสามารถควบคุม “ค่าธรรมเนียมที่ซ่อนอยู่” ได้อย่างเต็มที่ซึ่งตัวแทนจำหน่ายจะไม่แจ้งให้คุณทราบ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าเมื่อซื้อรถมือสองอยุธยาออกมากโดยปกติจะไม่มีการรับประกันจากตัวแทนจำหน่าย ดังนั้นก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อรถคุณควรขุดลึกลงไปในประวัติของรถคันนั้น ๆ

คุณต้องการข้อมูลอะไร?

เมื่อซื้อรถจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตคุณต้องได้รับข้อมูลที่สำคัญมากก่อนที่จะเซ็นชื่อและรับช่วงการเป็นเจ้าของ หากคุณไม่ต้องการเสียค่าธรรมเนียมแบบสุ่มจำนวนมากหรือที่แย่กว่านั้นคือรถเสียที่ประสบอุบัติเหตุ 4 ครั้งคุณควรได้รับข้อมูลต่อไปนี้จากตัวแทนจำหน่าย:

– รถมือสองอยุธยาคันดังกล่าวมีค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวสูงกว่า 2,000 ดอลลาร์ในการซ่อมแซมหรือไม่: ตัวแทนจำหน่ายจะต้องให้ข้อมูลนี้แก่คุณและเพื่อประโยชน์ของคุณเป็นส่วนใหญ่ การซื้อรถที่ประสบอุบัติเหตุครั้งใหญ่จะลดมูลค่าและอาจส่งผลให้มีค่าซ่อมเพิ่มเติมที่ออกมาจากกระเป๋าของคุณ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการดำเนินการใด ๆ กับรถที่ร้ายแรงซึ่งจะส่งผลให้คุณมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมภายในสองสามเดือนแรกทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุบัติเหตุ

– เคยใช้รถเป็นรถตำรวจแท็กซี่กู้ภัยฉุกเฉินรถเช่าหรือเช่าหรือแม้กระทั่งในการแข่งขันที่จัดขึ้น: ตัวแทนจำหน่ายจะต้องให้ข้อมูลนี้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่คุณเนื่องจากเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้ซื้อรถมือสองอยุธยา หากเคยใช้รถตามตัวอย่างข้างต้นแสดงว่ามูลค่าลดลงอย่างมาก

เมื่อคุณเข้าใจปัจจัยบางประการที่กำหนดมูลค่าที่แท้จริงของรถมือสองอยุธยาแล้วก็ถึงเวลาพิจารณาค่าใช้จ่ายที่คุณคาดว่าจะต้องจ่ายเมื่อซื้อรถมือสอง

– ค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวแทนจำหน่ายรถมือสองอยุธยา: ก่อนที่คุณจะมาถึงล็อตพนักงานของตัวแทนจำหน่ายได้ทำงานเครื่องสำอางที่สำคัญให้กับรถ พวกเขาจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถดูดีที่สุดสำหรับคุณและในทางกลับกันคุณมักจะจ่ายค่าธรรมเนียมเล็กน้อยซึ่งรวมอยู่ในราคาโดยรวม