มองเข้าไปในจุดควบคุมการเข้าถึงและระบบไม้กั้นรถยนต์

 

ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะใหญ่ เล็ก หรืออะไรก็ตาม หรือคุณต้องการเพิ่มความปลอดภัยให้กับชุมชนหรือระบบควบคุมการเข้าออกที่บ้านของคุณ เช่น ประตูก็มีประโยชน์ เพื่อให้แน่ใจว่ามีเพียงคนเดียวที่เข้าสู่ธุรกิจหรือที่บ้านของคุณคือคนที่คุณได้รับอนุญาต จำเป็นต้องสร้างขอบเขตวัสดุที่สำคัญบางประเภท ธุรกิจและเจ้าของบ้านจำนวนมากพบว่าวิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนี้คือการใช้ระบบประตูอัตโนมัติ ไม้กั้นรถยนต์ประกอบด้วยพารามิเตอร์ทางกายภาพควบคู่ไปกับระบบควบคุมการเข้าออกซึ่งกำหนดว่าใครมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ให้เข้า ในแง่พื้นฐาน

ไม้กั้นรถยนต์ด้วยเกณฑ์ที่อนุญาตให้เข้าได้

นี่อาจเป็นเรื่องง่ายๆ เหมือนกับรีโมตแบบไม่มีกุญแจที่ปลดล็อกไม้กั้นรถยนต์และเปิดออกได้อย่างอิสระ จุดควบคุมการเข้าถึงมีหลายรูปทรงและขนาด ต่างกันตามความต้องการ ต่อไปนี้คือรายการตัวเลือกต่างๆ ในจุดเชื่อมต่อและตำแหน่งที่คุณอาจพบ ประตูหมุนมีอยู่หลายแห่งซึ่งจำเป็นต้องควบคุมจำนวนคนที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ตลอดเวลา ตัวอย่างหนึ่งคือสวนสนุก ผู้คนมักจะเบียดเสียดกันบนแพลตฟอร์มและพื้นที่ที่ออกแบบมาเฉพาะตามจำนวนที่กำหนด ไม้กั้นรถยนต์ช่วยให้ผู้ช่วยขับขี่ควบคุมจำนวนคนที่อนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่ได้

ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถบรรทุกสัมภาระได้อย่างอิสระและกลับไปที่ไม้กั้นรถยนต์หมุนเพื่อให้สามารถควบคุมจำนวนแขกได้ในแต่ละครั้ง ประตูมักใช้ในโรงพยาบาลเพื่อควบคุมว่าประชาชนจะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ข้อใดที่พยาบาล แพทย์ และบุคคลในโรงพยาบาลสามารถไปได้ ไม้กั้นรถยนต์อยู่และมีเสียงสัญญาณดังขึ้นเพื่อให้คุณสามารถเข้าและออกได้ นี่เป็นเรื่องปกติในแผนกสูติกรรมที่ผู้มาเยี่ยมและไป แต่พยาบาลจำเป็นต้องควบคุมเพื่อขจัดความเป็นไปได้ที่ทารกจะออกไปอยู่ในมือที่ไม่ถูกต้อง พื้นที่อื่น ๆ สามารถเข้าถึงได้โดยใช้เครื่องอ่านการ์ด

ไม้กั้นรถยนต์แต่ละคนที่อนุญาตให้เข้าถึงพื้นที่นั้น

จะมีรหัสสำหรับไม้กั้นรถยนต์นั้นที่ตั้งโปรแกรมไว้บนแถบแม่เหล็กบน โรงพยาบาลของพวกเขา สามารถพบได้ในหลายรูปแบบ และโดยทั่วไปทุกที่ที่คุณสามารถจินตนาการได้ว่าจำเป็นต้องมีการควบคุมและตรวจสอบการเข้าถึง ถนนหนทาง ลานธุรกิจ โครงสร้างที่จอดรถ และชุมชนที่มีรั้วรอบขอบชิด เป็นเพียงส่วนน้อยจากหลายๆ แห่งที่มีไม้กั้นรถยนต์รักษาความปลอดภัย สามารถควบคุมการเข้าถึงได้โดยใช้วิธีการควบคุมต่างๆ เช่น รีโมต เครื่องอ่านการ์ด สแกนเนอร์ หรือระบบทรานสปอนเดอร์ จุดควบคุมการเข้าถึงอนุญาตให้รับเข้าโดยอิงตามข้อมูล

สัญญาณที่มอบให้โดยบุคคลที่ค้นหาข้อมูลให้กับผู้อ่าน จากนั้นจึงดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หากตรงตามเกณฑ์ทั้งหมด คอมพิวเตอร์จะส่งสัญญาณให้เปิดและอนุญาตให้เข้าได้ หากข้อมูลถูกป้อนและไม่ตรงกันหรือสัญญาณไม่ถูกต้อง จุดควบคุมจะไม่สนใจสัญญาณและปิดไว้ บ่อยครั้งหลังจากป้อนข้อมูลการเข้าถึงอย่างไม่ถูกต้องหลังจากจำนวนครั้งที่กำหนด ไม้กั้นรถยนต์ ราคาถูกจะต้องถูกรีเซ็ตโดยผู้ดูแลระบบที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนหรือข้อมูลที่มีการรักษาความปลอดภัยโดยจุดควบคุมการเข้าถึง สอบถามที่ https://www.kmvshop.org/17211461/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%81-gate-barrier-carpark-system