การเลือกชุดชั้นในสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของเต้านม

00

การตั้งครรภ์จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดเต้านม น้ำหนัก และความไวต่อการสัมผัสในการเลือกซื้อชุดชั้นในสำหรับการให้นมเด็กควรจะซื้อสัปดาห์สุดท้ายก่อนคลอด เพื่อจะได้ยกทรงที่พอดีกับขนาดของเต้านม หลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อยกทรง เลือกซื้อยกทรงที่สะดวกในการเปิดให้เด็กดูดนมได้ง่ายสามารถใช้มือข้างเดียวในการเปิดยกทรงเพื่อให้เด็กดูดนม เนื่องจากมืออีกข้างกำลังอุ้มเด็กอยู่เลือกซื้อชุดชั้นในสัปดาห์สุดท้ายเพื่อให้ได้ขนาดที่เหมาะกับเต้านมเลือกซื้อขนาดที่พอเหมาะ ไม่ต้องเพื่อว่าขนาดเต้านมจะโตขึ้น ต้องทำใจว่าหากขนาดเต้านมโตขึ้นก็ซื้อขนาดใหม่ สายที่คล้องควรจะมีขนาดใหญ่และมีเบาะรองรับ สายไม่ควรจะเป็นสายยืดควรจะมีชุดชั้นใน 2-3 อันเพื่อจะได้ทำความสะอาดทุกวัน

เนื่องจากรูปร่างของแต่ละคนไม่เหมือนกัน รวมทั้งขนาดของเต้านม รูปร่างของเต้านม รวมทั้งรูปแบบของยกทรงก็มีหลายรูปแบบ ดังนั้นควรจะเลือกชุดชั้นในที่มีขนาดพอดี วิธีการเลือกขนาดยกทรงให้วัดขนาดรอบทรวงอกหรือที่เรียกว่า band size โดยวัดรอบลำตัวใต้วงแขน โดยการวัดท่ายืน หายใจเข้าออกปกติ ถ้าค่าที่วัดได้เป็นเลขคี่ ให้บวก 1 เพื่อเป็นเลขคู่วัดขนาดของ cup size โดยการวัดรอบเต้านมส่วนที่ใหญ่ที่สุดปลดฝาครอบยกทรงออก ติดตะขอด้านหลังในระดับเอวให้พอดี ไม่ให้เลื่อนไปบริเวณสะบักการที่ปรับไม่ดีเมื่อต้องการยกเต้านม จะทำให้ขอบชุดชั้นในถูกดึงรั้งไปบริเวณสะบัก ผลคือไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักเต้านมได้ก้มหน้าให้นมห้อย จับยกทรงตรงรอยต่อระหว่างสายยกทรงกับตัวยกทรง ดึงขึ้นมาคลุมเต้านม เขย่าให้เต้านมเข้าที่ ปิดฝาครอบเต้านม เมื่อยังไม่คลอดให้ติดที่ขอบบนสุด เมื่อเลี้ยงลูกด้วยนมให้ลดลงหนึ่งขั้นขณะที่คัดเต้านม  http://www.ชุดชั้นในวาโก้.com/